Pravidla obezřetnosti při provádění bezhotovostních platebních operací

Pravidla obezřetnosti při provádění bezhotovostních platebních operací

Společnost Global Travel, spol. s r.o. při provádění bezhotovostních operací důsledně dodržuje veškeré platné zákony a další závazná nařízení upravující problematiku bezhotovostních peněžních převodů.

Pro zvýšení informovanosti a bezpečnosti našich Klientů společnost vypracovala tato Pravidla obezřetnosti, která obsahují bezpečnostní doporučení a pravidla, jejichž znalostí a dodržováním může klient snížit jemu hrozící rizika při platebním styku a případná nedorozumění při provádění obchodů.

Klient by měl při využívání platebních služeb mít stále na paměti charakter a závaznost poskytované služby, a rovněž to, že i přes bezhotovostní povahu se vždy jedná o reálné převody reálných peněz.

S tím úzce souvisí zejména rizika spojená s nesprávně zadanými nebo neautorizovanými převody, se ztrátou přístupových údajů s rizikem zneužití účtů a případnému odčerpání peněz z nich.

 • Nesprávně zadaný obchod / instrukce k platbě
  • Při sjednání obchodu je zásadní, aby klient jasně a srozumitelně sdělil veškeré požadované parametry transakce. V případě, že má jakékoliv podezření, že došlo k nedorozumění mezi ním a pracovníkem devizového centra, je vhodné se dotázat, pochopení instrukce či informace ověřit, případně svůj požadavek zopakovat. Pro kontrolu Klienta slouží zaslaná Konfirmace obchodu, proto je velmi důležité ji po obdržení zkontrolovat.
  • Pokud klient následně zjistí, že podal nesprávnost informací nebo parametr transakce, je nutné okamžitě kontaktovat společnost a situaci vyřešit. Od zadání žádosti o realizaci platebního příkazu klientem, k závaznému uzavření obchodu je jen krátká časová prodleva, a proto zde čas opravdu hraje velkou roli. Ve chvíli, kdy dojde k oficiálnímu uzavření obchodu, není již možnost od něho odstoupit, a řešení situace je potom komplikovanější a může přinést vyšší peněžní náklady.
  • Naše společnost se snaží i v případě pozdního zaznamenání nepřesnosti Klientům při řešení situace maximálně vyjít vstříc, ale riziko poplatků za zrušení obchodu či jeho opravu je reálné.
 • Převod peněžních prostředků společnosti
  • Klient by měl při sjednávání obchodu vycházet ze svých technických možností a z možností své banky. Jedná se zejména o výši limitů, které má Klient sjednány, časy, ve kterých je možné platbu zadat, dobu, jakou trvá provedení převodu peněz na účet společnosti. Toto vše ovlivňuje termín, kdy mohou být prostředky od klienta připsány na účet společnosti.
 • Datum splatnosti
  • Datum splatnosti ze strany společnosti je datum, kdy společnost odešle platbu k cílovému příjemci. Termín doručení peněz na účet příjemce závisí na průběhu mezinárodního platebního styku, tento proces závisí na náročnosti trasy a počtu korespondenčních bank zapojených do převodu, což je skutečnost, kterou naše společnost nemůže vědět ani odhadnout, a tedy vlastní převod může trvat i několik pracovních dní.
 • Neautorizované převody
  • Při přijímání platebních příkazů od klientů využíváme dvojí ověření. Klient je v prvním stupni zkontrolován na základě kanálu, kterým s námi komunikuje (tel. číslo, e-mail apod.) a oproti seznamu osob oprávněných uzavírat obchody uvedených ve smlouvě. Ve druhém stupni je pak po klientovi požadováno autorizační heslo, které je sjednáno při podpisu smlouvy.
  • Tímto postupem se snižuje riziko neautorizovaného převodu, a proto klientům zdůrazňujeme nutnost držení těchto informací v tajnosti a v jejich nesdělování dalším osobám. Vzhledem k tomu, že k realizaci obchodu dochází až po přijetí finančních prostředků od klienta, je riziko významně korigováno. Samotný příkaz bez peněžního krytí však může způsobit riziko sankčního poplatku z nedodržení sjednaného obchodu.
  • V případě, kdy by uvedené informace získala osoba mající přístup ke klientovu běžnému účtu, riziko ztráty peněz se významně zvyšuje, což je další důvod pro zachování důvěrnosti uvedených ověřovacích údajů.
 • UPOZORNĚNÍ
  • Naše společnost nikdy nepožaduje po klientech zaslání finančních prostředků bez předchozího sjednání obchodu z iniciativy klienta.
  • Společnost nikdy nepožaduje zaslání takových prostředků na jiné účty, než jakými jsou účty společnosti uvedené ve smlouvě nebo v dalších dokumentech.
  • Zákazník by proto nikdy neměl reagovat na telefonické, e-mailové a jiné podněty vyzývající k zaslání finančních prostředků, bez zjevného opodstatnění.
  • Pokud je po klientovi požadováno uhrazení nějakého poplatku a podobně, je to vždy až po individuálním řešení situace s klientem.

 

Přejeme Vám mnoho úspěšných obchodů bez jakýchkoli těžkostí.

Jakékoli otázky v oblasti bezpečnosti plateb Vám rádi naši pracovníci zodpoví.