Splňování požadavků GDPR

Splňování požadavků GDPR

Planet (nová značka skupiny Fintrax Group) zahrnuje Premier Tax Free, Planet Payment, Fintrax International Payment Services, GB Tax Free a e-Tax Free.

Jak možná víte, 25. května 2018 nabylo účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Ochrana dat obchodníků a turistů a splňování požadavků platných pravidel a předpisů pro nás bylo klíčové, a je tomu tak i nadále v případě implementace GDPR.

V zákulisí jsme provedli mnoho změn ve způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji, a to včetně;

  • Transparentnost:Naše zásady v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí byly aktualizovány v souladu s článkem 13 GDPR, který stanoví konkrétní informace, které je nutno zákazníkům sdělit 25. května 2018.  Tyto informace budou pravidelně revidovány a podle potřeby aktualizovány;
  • Odpovědnost:Přezkoumali jsme naše stávající rizika v oblasti údajů a rámec splňování požadavků, abychom zajistili vyřešení konkrétních požadavků GDPR;
  • Řízení:Společnost Fintrax uplatňuje silný řídící rámec a Výbor skupiny pro audit a rizika zajišťuje, že soukromí a ochrana údajů zůstávají trvalou prioritou ředitelů a představenstva;
  • Externí dodavatelé:prověřili jsme všechny vztahy našich dodavatelů a přijali dodatky k našim smluvním ujednáním;
  • Dohody o ochraně soukromí:naše tax-free vouchery byly aktualizovány, aby zohledňovaly informace požadované GDPR, a naše komplexní zásady v oblasti ochrany osobních údajů byly aktualizovány na našem webu.  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro dohodnuté účely;
  • Zabezpečení údajů:naše opatření v oblasti zabezpečení informací a údajů mají certifikaci ISO 27001 a splňují požadavky PCI-DSS, a přijali jsme procesy a postupy k zajištění jejich pravidelné kontroly a ochraně údajů zainteresovaných subjektů.

Věnovali jsme významné úsilí snaze o to, aby způsob, jakým zpracováváme osobní údaje, zohledňoval další závazky uvedené v GDPR.  Ochrana osobních údajů vždy byla, a i nadále zůstává jednou z klíčových hodnot společnosti Planets ve vztazích se všemi našimi zainteresovanými subjekty.