Platba složenek Fortissimo

Platba složenek Fortissimo

Ve vybraných pobočkách společnosti Global Travel, spol. s r.o. zprostředkováváme našim zákazníkům možnost platby složenek typu A a SIPO na základě smlouvy se společností FORTISSIMO, spol. s r.o., která je poskytovatelem této služby.

Při zpracování osobních údajů se řídíme výhradně pokyny a pravidly této společnosti, která je správcem osobních údajů. Níže naleznete odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti FORTISSIMO obsahující také kontaktní údaje této společností.

http://www.devizy.cz/ochrana-osobnich-udaju

Rozsah zpracovávaných údajů

Bez ohledu na částku transakce po Vás bude náš zaměstnanec požadovat předložení vyplněné složenky, kterou naskenuje do příslušného softwaru společnosti FORTISSIMO, a zároveň do něho zadá ručně potřebné transakční údaje jakými jsou např. částka, číslo cílového účtu, případně také variabilní, specifický nebo konstantní symbol. Spolu s těmito údaji také zadá Vaše celé jméno a příjmení, a také Vaši adresu. V případě, že částka přesáhne hodnotu 1 000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně), zadá náš zaměstnanec do tohoto softwaru také: místo a datum narození (rodné číslo), státní příslušnost, pohlaví, typ a číslo dokladu totožnosti, jeho datum expirace, a kým byl doklad vydán. Následně může náš zaměstnanec také požadovat informaci o tom, zda jste politicky exponovanou osobou1) či nikoliv, původ a skutečného vlastníka financí a zamýšlený účel směny (včetně dokumentů potvrzující tato prohlášení), v některých případech také telefonní číslo a e-mailový kontakt. Po dokončení transakce si navíc ponecháváme také složenku, ze které Vám vracíme pouze kontrolní útržek.

Získání a způsob zpracování

Údaje získáváme výhradně za Vaší přítomnosti při návštěvě některé z našich provozoven a naši zaměstnanci je zadávají přímo do výše uvedeného softwaru sloužícího k zadání příkazu k platbě složenky. Zpracované složenky zůstávají v našich provozovnách, a následně jsou převezeny pověřeným pracovníkem do centrály naší společnosti, kde jsou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu k naplnění zákonných a smluvních povinností.

Důvody ke zpracování

Vaše osobní údaje shromažďujeme výlučně v souvislosti se splněním povinností nám uloženým na základě Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění a k prokázání oprávněnosti či správnosti zadání platebního příkazu.

Lhůty pro uchovávání

Osobní údaje, které jsou uloženy v softwaru společnosti Fortissimo a zpracované složenky uchováváme po dobu 10 let dle výše uvedeného zákona.

 

1)Definice „Politicky exponované osoby“ – §4 odst. (5) Zákona č. 253/2008 Sb.;