Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Níže najdete informace týkající se návštěv a použití korporátních webových stránek Interchange.

Skupina Interchange, její dceřiné společnost (v České republice Global Travel, spol. s .ro., EX.CHANGE, k.s.), dále jen „Interchange“ pečlivě dbají na ochranu údajů získaných  prostřednictvím internetu a jsou si vědomy důležitosti ochrany osobních údajů a soukromí návštěvníků našich webových stránek a našich zákazníků využívající formulář webové rezervace měny.
Toto prohlášení  se týká údajů poskytnutých vámi a shromážděných Interchange prostřednictvím webové stránky i on-line služeb. Poskytnuté informace budeme používat při komunikaci s vámi, především za účelem zpracování vašich požadavků a rezervací a k poskytnutí osobnějšího přístupu při využívání našich služeb online. Interchange zajistí, aby se všemi osobními údaji bylo nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Toto prohlášení předkládáme, abyste byli zcela informováni o našich pravidlech pro  při nakládání s informacemi získaných online z našich webových stránek.

Shromažďování vašich osobních údajů
Webové stránky Interchange můžete navštívit, aniž byste sdělili, kdo jste, nebo jakékoliv informace o sobě, které by vedly k vaší identifikaci. Naše webové servery nicméně shromažďují informace (tj. běžné informace, které váš prohlížeč odesílá každé navštívené stránce) pro statistické účely v Google Analytics, např.: počet návštěv, navštívené stránky, předvstupní webovou stránku, ze které jste na náš web vstoupili, klíčová slova, která jste použili k nalezení naší webové stránky, typ prohlížeče a jazyk, čas přístupu atd. Interchange tyto informace využívá ke zlepšování obsahu svých webových stránek a online služeb.
Při návštěvě určitých stránek Interchange (jako je objednávání měny on-line) vás žádáme o souhlas s poskytnutím osobních údajů, jako je vaše e-mailová adresa, jméno a telefonní číslo. Tyto informace jsou nutné k tomu, abychom mohli zpracovat a vyřídit vaši objednávku, nebo vám poskytnout informace a služby, které od nás můžete požadovat (např. informovat o změně kurzu u vaší objednávky, zrušení vaší objednávky atd.), případně Vás emailem požádat o zhodnocení kvality našich služeb.

Bezpečnost vašich osobních údajů
Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo) získané prostřednictvím formuláře webové rezervace jsou důvěrné a budou použity výhradně ke správnému vyřízení rezervace a zpětné kontrole, přičemž souhlas se zpracováním osobních údajů udělený zákazníkem je platný po dobu maximálně 90 dní nebo do odvolání souhlasu zákazníkem. Po uplynutí této lhůty jsou veškeré výše uvedené záznamy smazány nebo anonymizovány.
V případě realizace transakce mohou být po dobu 90dní také využity v rámci zlepšování služeb a marketingové činnosti společnosti.
Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně práva požadovat jejich odstranění, prostřednictvím tel.: 224 948 445 (od pondělí do pátku 09:00-17:00) nebo e-mailu gdpr@interchange.cz
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) a žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou orgánů činných v trestním řízení a jiných orgánů státu, které prokáží zákonné oprávnění k jejich vyžádání a smluvního zpracovatele „Jiří Valoušek, IČO 75078121, sídlem Slatiny 397, Zlín – Malenovice“, který s těmito údaji nakládá pouze na základě smluvních pokynů správce.
Správce i zpracovatel chrání údaje před přístupem nepovolaných osob, jakož i náležitou ochranou softwaru a hardwaru. Postupují tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Cookies
Na našich stránkách používáme tzv.“cookies“. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení.
Více informací v dokumentu Prohlášení o cookies.

Jiné stránky
Webové stránky Interchange mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Ačkoliv se snažíme odkazovat pouze na stránky, které mají stejně vysoké nároky na bezpečnost a respekt k ochraně soukromí, nejsme žádným způsobem odpovědní za pravidla ochrany soukromí, které používají jiné stránky.

Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně upravovat. Aktualizovaná verze bude zveřejněna vždy na této stránce, abyste vždy měli přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a v jakých případech je event. možné je sdělit. Doporučujeme si toto prohlášení pravidelně přečíst, abyste viděli, jakým způsobem Interchange osobní údaje ochraňuje.

Kontakt
Dotazy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů vám rádi zodpovíme a můžete nám je zasílat na adresu gdpr@interchange.cz

Všeobecné smluvní podmínky webové objednávky rezervace směny valut

General Contractual Terms and Conditions of Online Currency Ordering (English)

Prohlášení o cookies