Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Níže najdete informace týkající se návštěv a použití korporátních webových stránek Interchange.
Skupina Společnost Interchange BV, její dceřiné společnost (v České republice Global Travel, spol. s .ro., EX.CHANGE, k.s.), dále jen „Interchange“ pečlivě dbají na ochranu údajů získaných  prostřednictvím internetu a jsou si vědomy důležitosti ochrany osobních údajů a soukromí návštěvníků našich webových stránek a našich zákazníků.
Toto prohlášení  se týká údajů poskytnutých vámi a shromážděných Interchange prostřednictvím webové stránky i on-line a off-line služeb. Poskytnuté informace budeme používat při komunikaci s vámi, především za účelem zpracování vašich požadavků a rezervací a k poskytnutí osobnějšího přístupu při využívání našich služeb online. Interchange zajistí, aby se všemi osobními údaji bylo nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Toto prohlášení předkládáme, abyste byli zcela informováni o našich pravidlech pro  při nakládání s informacemi získaných online z našich webových stránek.

Shromažďování vašich osobních údajů
Webové stránky Interchange můžete navštívit, aniž byste sdělili, kdo jste, nebo jakékoliv informace o sobě, které by vedly k vaší identifikaci. Naše webové servery nicméně shromažďují informace (tj. běžné informace, které váš prohlížeč odesílá každé navštívené stránce) pro statistické účely, např.: počet návštěv, navštívené stránky, předvstupní webovou stránku, ze které jste na náš web vstoupili, klíčová slova, která jste použili k nalezení naší webové stránky, vaše IP adresa, typ prohlížeče a jazyk, čas přístupu atd. Interchange tyto informace využívá ke zlepšování obsahu svých webových stránek a online služeb.
Při návštěvě určitých stránek Interchange (jako je objednávání měny on-line) vás žádáme o souhlas s poskytnutím osobních údajů, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo atd. Tyto informace jsou nutné k tomu, abychom mohli zpracovat a vyřídit vaši objednávku, nebo vám poskytnout informace a služby, které od nás můžete požadovat (např. informovat o změně kurzu u vaší objednávky, zrušení vaší objednávky atd.), případně Vás emailem požádat o zhodnocení kvality našich služeb. Tyto informace budeme  uchováme po dobu nezbytnou, abychom mohli vaše informace použít výše uvedeným způsobem, tedy k realizaci smluvního vztahu nebo abychom splnili  povinnosti vyplývající ze zákona (včetně prevence podvodů, pravidel proti praní špinavých peněz). Z bezpečnostních důvodů rovněž uchováváme IP adresu použitou při registraci objednávky. Osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek a při poskytnutí služeb na pobočkách Interchange mohou být pouze v souladu s platnými zákony a předpisy ukládány a zpracovávány v jakékoliv zemi, kde má Interchange nebo její dceřiné společnosti provozovny.

Bezpečnost vašich osobních údajů
Interchange má  zavedenou řadu bezpečnostních opatření na ochranu vašich osobních informací, především před jejich únikem. Přesto však upozorňujeme na obecný fakt, že u žádného přenosu dat přes internet nemůže být bezpečnost zajištěna zcela. Proto prosím berte na vědomí, že Interchange nemůže zaručit bezpečnost jakýchkoliv zpráv, které nám sdělujete přes internet.

Cookies
Rovněž používáme technologie, jak jsou cookies, za účelem shromažďování informací o , které si prohlížíte, odkazech, na které klikáte, a dalším chování a pohybu na našich webových stránkách. Cookie je malý textový soubor, který server webové stránky uloží na váš hard disk. Soubor cookies obsahuje informace, které si může následně přečíst webový server domény, která vám cookie vydala. Cookies nelze použít ke spuštění programů nebo přenosu virů do vašeho počítače. Soubory cookies máte možnost buď přijmout, nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů automaticky cookies přijme, ale prohlížeč si můžete nastavit tak, aby odmítal cookies, pokud byste tuto variantu upřednostnili.

Jiné stránky
Webové stránky Interchange mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Ačkoliv se snažíme odkazovat pouze na stránky, které mají stejně vysoké nároky na bezpečnost a respekt k ochraně soukromí, nejsme žádným způsobem odpovědní za pravidla ochrany soukromí, které používají jiné stránky.

Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně upravovat. Aktualizovaná verze bude zveřejněna vždy na této stránce, abyste vždy měli přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a v jakých případech je event. možné je sdělit. Doporučujeme si toto prohlášení pravidelně přečíst, abyste viděli, jakým způsobem Interchange osobní údaje ochraňuje.

Kontakt
Dotazy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů vám rádi zodpovíme a můžete nám je zasílat na adresu info@interchange.eu