Společnost Interchange jako charitativní partner organizace Člověk v tísni podpoří znevýhodněné děti v České republice v rámci programu z veřejné sbírky „Lepší škola pro všechny“

Česká republika

Společnost Interchange jako charitativní partner organizace Člověk v tísni podpoří znevýhodněné děti v České republice v rámci programu z veřejné sbírky „Lepší škola pro všechny“

Společnost Interchange v České republice se rozhodla podpořit veřejnou sbírku, ze které jde část prostředků na pomoc dětem v České republice žijících v obtížných životních podmínkách a s omezenými možnostmi vzdělávání.  Těmto dětem aktivně pomáhá organizace Člověk v tísni, která kromě celé řady jiných aktivit realizuje Programy sociální integrace směřující především do vzdělávání takto znevýhodněných dětí.

Interchange nabídla Člověku v tísni možnost rozšíření veřejné sbírky prostřednictvím instalace osmi nových kasiček u svých poboček směnáren. Kasičky byly nainstalovány na konci března ve směnárnách Interchange na pražském letišti. Společnost věří, že umístění kasiček v prostorách směnáren na letišti, tedy provozoven zabývajících se výměnou hotovosti v atraktivní a hojně frekventované lokalitě, přispěje k výraznému nárůstu částky vybrané sbírkou. Člověk v tísni je zároveň dlouhodobým partnerem Letiště Praha, které aktivity této organizace podporuje již od roku 2009. Sbírka na pobočkách Interchange tak výrazně rozšíří podporu, kterou Člověk v tísni na letišti má.

K podpoře veřejné sbírky „Lepší škola pro všechny“ se vyjádřil Marek Nácovský, Country Manager Interchange v České republice, který řekl:

„ Jsem velmi rád, že jsme našli formu podpory veřejné sbírky, která se snaží zajistit pravidelný přísun prostředků na vzdělávání dětí, které neměly štěstí na stabilní a funkční rodinné zázemí. Vzdělávací programy organizace Člověk v tísni, především pak služby doučování znevýhodněných dětí, považujeme za velmi smysluplné a doufáme, že se i díky našemu partnerství sbírky podaří zapojit do nich ještě více dětí.“

Člověk v tísni poskytuje nyní doučování zhruba 500 dětem po celé republice. Doučování probíhá individuálně v rodinách i skupinově. Děti jsou doučovány zejména v předmětech, které aktuálně nezvládají, a rodiče jsou vedeni k tomu, aby na své děti při mimoškolní přípravě dohlíželi a vyžadovali ji. Jedná se o velmi účinnou službu, kdy se pracuje jak s dítětem podle jeho individuálních potřeb, tak i s rodiči a pedagogem.